Monthly Archives:november 2018

Slovenské ľadové medvede Vás pozývajú na 8. tradične plávanie v Bratislave v Dunaji popri ľavom brehu v nedeľu 25.11.2018 o 14:00.
Propozície a prihlasovací formulár sú k dispozícií na našej stránke v časti Kalendár podujatí.
Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú zábavu.

Peter Kleinert a výbor o.z. SĽM